Versterk
je vaardigheden

Opleidingen, mobiliteit, promotie: VINCI Facilities bevordert uitwisselingen die je carrière vooruithelpen.

Speciale aandacht gaat uit naar je loopbaan en de ontplooiing van je talenten. Al onze medewerkers hebben op regelmatige tijdstippen een functioneringsgesprek met hun supervisor waarbij ze hun doelen en loopbaanperspectieven bespreken. Dit gesprek is bedoeld om een goede verstandhouding tussen de medewerker en zijn verantwoordelijke op te bouwen, en het wederzijdse vertrouwen te bevorderen.

Tijdens dit interview worden de prestaties van het voorbije jaar beoordeeld en doelstellingen voor het komende jaar geformuleerd. De supervisor bespreekt ook met de werknemer eventuele carrièreplannen, opleidingsbehoeften en mobiliteitsaanvragen. Door deze gecoördineerde aanpak kunnen de behoeften van de Groep en de ambities van zijn werknemers beter op elkaar afgestemd worden.

Opleiding bij VINCI Facilities in België

In elke fase van je loopbaan krijg je opleidingen omdat we dit beschouwen als een noodzakelijke investering. Hierdoor kunnen de business units van de Groep hun positie versterken en hun teams voorbereiden op de huidige en toekomstige uitdagingen.

De VINCI Energies Academy: de basis van de opleidingsdoelstellingen

Ieder jaar geeft de VINCI Energies Academy zo’n 700 trainingssessies aan ongeveer 10.000 medewerkers van de Groep. De Academy verzorgt bijna 15% van alle opleidingen die VINCI Energies elk jaar organiseert. Het 1.200 m² grote opleidingscentrum in het Franse Montesson ontvangt cursisten van overal uit Europa. Het netwerk van de Academy strekt zich uit over de hele wereld: België, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Portugal, Brazilië, Indonesië, Marokko, enz.

Het aanbod van de Academy telt meer dan 120 aangepaste opleidingen die je bij een instructeur of via e-learning volgt. De behandelde thema’s zijn heel gevarieerd en hebben allemaal betrekking op de verschillende expertisegebieden en bedrijfsactiviteiten van VINCI Energies. Deze trainingsprogramma’s zijn het resultaat van collectieve uitwisselingen tussen interne en externe experten die ervoor zorgen dat de onderwerpen tijdens het hele programma relevant blijven. Sommige opleidingen worden verzorgd door werknemers van de Groep: projectmanagers, veiligheidsmanagers, directeurs, administratief en boekhoudkundig personeel, enz. Deze kennisoverdracht vormt de kern van de VINCI Energies bedrijfscultuur.

In april 2015 werd de VINCI Energies Academy in België gelanceerd. Sindsdien zijn er reeds 17 verschillende op maat gemaakte trainingen ontwikkeld en meer dan 380 werknemers hebben één of meerdere trainingen bijgewoond.

Arbeidsmobiliteit: een opportuniteit om carrière te maken

Al onze medewerkers krijgen de kans om vooruit te gaan en carrière te maken. Een groep zoals VINCI Energies stimuleert alle werknemers om hun wensen duidelijk te maken en biedt hen veel doorgroeimogelijkheden: mobiliteit tussen de 1.600 business units van VINCI Energies, nieuwe werkomgevingen, verschillende bedrijfsactiviteiten, nieuwe verantwoordelijkheden, enz. Binnen VINCI Energies voedt mobiliteit het netwerk van vaardigheden en draagt bij tot de uitwisseling en verspreiding van constructieve ideeën. Een succesvol mobiliteitsproject komt ten goede aan alle stakeholders.

“Om de huidige en toekomstige uitdagingen in een constant veranderende economische, technologische en organisatorische omgeving aan te pakken, moet je anticiperen op verandering en alert blijven. Langetermijninvesteringen in de knowhow van mannen en vrouwen in elke fase van hun loopbaan is van het grootste belang voor VINCI Energies en zijn business units. Daarom is de VINCI Energies Academy een kernelement in de opleidingspolitiek van de Groep. De Academy is niet bedoeld om alle opleidingen van de business units te verzorgen. Het centrum is in de eerste plaats opgericht om bedrijfsexpertise en -waarden te verspreiden door het intellectuele kapitaal van VINCI Energies over te dragen en te voeden. Een tweede doelstelling is om de professionele en persoonlijke vaardigheden van werknemers te ontwikkelen zodat ze de “fundamentele” praktijken van de Groep volledig beheersen en kunnen toepassen. Verder wil de Academy kennisdeling bevorderen en munt slaan uit de uitwisselingservaringen tussen instructeurs en cursisten.” – Eddy Vandersmissen, Directeur van de VINCI Energies Academy

Als u verder surft op deze website, stemt u in met het gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken, maar ook om bezoekersstatistieken op te stellen. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons cookiebeleid.